En línia

Tinc previst que a partir de l’octubre de 2022 hi hagi cursos en línia asincrònics disponibles.